Νέες κυκλοφορίες (9/5/2016): εκδ. Κέδρος

Δώδεκα γραμματόσημα στον τοίχο - Ιορδάνης Κουμασίδης Ο κρυφός πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχιών - Δημήτρης Μαμαλούκας Πικρές ιστορίες της θάλασσας και της ερήμου: ημερολόγια δύο αριστερών εβδομήντα χρόνια πριν -…

Νέα έκδοση (3/2016): Η Μάχη της Κρήτης – Heinz Richter – εκδ. Γκοβόστη

Η Επιχείρηση Ερμής ήταν ένα τόλμημα χωρίς προηγούμενο στην πολεμική ιστορία, καθώς τότε πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά αεραποβατικές επιχειρήσεις. Οι αμυνόμενοι γνώριζαν λεπτομερώς τα σχέδια των επιτιθεμένων και είχαν προετοιμαστεί αναλόγως,…